Routesystemen

  • Bolletje-pijltje
  • Visgraat
  • Kortste route
  • Fotoherkenning

Het onstaan.

Het Bol-pijl systeem is ontwikkeld door Ben van Delden en Maus Gadsonides en werd voor het eerst toegepast in de Tulpenrally. In dit systeem worden de situaties door de uitzetter weergegeven door eenvoudige schetsjes. In deze schetsjes wordt de positie van de auto weergegeven door de Bol, de rijrichting wordt aangegeven door de Pijl. Veel van de huidige navigatiesystemen (vb. Tom-Tom) zijn gebaseerd op dit systeem.


Hoe werkt het?

Om het systeem te verduidelijken maken we gebruik van onderstaand voorbeeld.

Schets 1: op de kruising rechtsaf;
Schets 2: Einde van de weg linksaf;
Schets 3: Op de driesprong rechtsaf;
Schets 4: Haaks linksaf;
Schets 5: Scherp rechtsaf.

Aan de hand van de schetsjes rijdt men de route, waarbij telkens de getekende situaties vergeleken worden met de werkelijkheid. Natuurlijk wordt niet voor iedere wegsituatie een schets getekend. Om het systeem toch eenvoudig te houden wordt bij iedere situatieschetsje de afstand vanaf het vorige punt vermeld. Het minder of meer schuin of bochten in de weg dienen te worden genegeerd. Om van iedere situatie een exacte tekening te maken is voor de uitzetter ondoenlijk. Het lijkt een eenvoudig systeem en in wezen is het dat ook wel. Een uitzetter zal in het bijzonder bij twee direct op elkaar volgende wegsituaties de oplettendheid van de equipe op de proef stellen. Vooral bij zogeheten splitsingspleintjes, grasdriehoeken, enz. moet daarom uiterst nauwkeurig worden georiënteerd.

Tevens word ter in het routeboek meestal ook vermeld wat de afstand tot de volgende route schets is.

Nr 1: teller op 0
Nr 2: vertrek vanaf de parkeerplaats (staat geen richting bij, dus kun je er vanuit gaan dat er 1 uitgang is.
Nr 3: Na 250 meter rijden, sla je linksaf. Vanaf dit moment gaat de afstand weer opnieuw lopen.
Nr 4: Na 100 meter rijden sla je op de kruising rechtsaf. Vanaf het moment dat je rechtsaf slaat gaat de afstand weer opnieuw lopen.
Nr 5: na 2750 meter (totaal nu 3100 meter gereden), sla je linksaf. Vanaf dit moment gaat de afstand weer opnieuw lopen.


Hoe werkt het?

De Visgraat wordt alleen toegepast in de sportklasse bij de Kiwanis Trofee.Een visgraat kan men beschouwen als een reeks met elkaar verbonden bol-pijl situaties. Er dient gereden te worden aan de hand van de rechte lijn die van links naar rechts gelezen dient te worden. Aan beide zijden van die lijn (de route dus) zijn streepjes getekend die de wegen aangeven die niet moeten worden ingereden (wegen die men dus moet laten liggen).

Een streepje aan bijvoorbeeld de linkerkant houdt in dat u op dat punt een weg links moet laten liggen, hetgeen wil zeggen rechtdoor bij een linker zijweg, rechtsaf op een einde weg-situatie of rechtsaf bij een rechterzijweg (de weg rechtdoor laat u links liggen).

De visgraat is niet op schaal en de afstand tussen de verschillende situaties wordt niet aangegeven.


Hoe werkt het?Wanneer u een pijlen kortste route kaart moet rijden, dient u de volgende regels in acht te nemen:

• Van start naar finish via de pijlen in oplopende volgorde
• Tussen de pijlen de kortste route nemen
• U mag nooit tegen de richting van een pijl rijden
• Niet keren op de weg als onderdeel van uw route
• U gebruikt enkel wegen die op de kaart staan
• Wanneer er een cijfer staat op de kaart op een weg, mag u deze weg niet inrijden (nooit door een cijfer rijden)


Hoe werkt het?

Wanneer u de foto op de kaart tegenkomt op de route (vooraf wordt meegedeeld of de foto’s op volgorde staan of dat u ze willekeurig tegen kunt komen), dient u na deze foto de bijbehorende situatie schets uit te voeren.Wanneer u het bord “Wad en maren” route tegenkomt moet u op de eerst volgende kruispunt, rechts af