Inschrijven

Uw inschrijfgeld gaat voor 100% naar het goede doel!
De Kiwanis Trofee wordt financieel mogelijk gemaakt door onze sponsoren.


LET OP: graag uw e-mail adres en 06-nummer wel invullen voor snelle afhandeling.

Vrijwaringclausule
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Rabo Kiwanis Trofee voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico's voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De Kiwanis Trofee, haar organisatoren, sponsors en hun medewerkers en bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers(s) i.v.m. de deelname aan Kiwanis Trofee lijdt/lijden. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de Kiwanis Trofee noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.
Graag uw inschrijvingsgeld (€140,00) direct na uw inschrijving overmaken op rekening:
NL60 RABO 0128350830 t.n.v. Kiwanis Assen o.v.v. Kiwanis Trofee 2020 + registratienummer.
De inschrijving voor deze Kiwanis Trofee stopt bij 100 deelnemende equipes.

De Kiwanis Trofee heeft elk jaar een goed doel.

Van alle inschrijfgelden van de deelnemers wordt het maximale ter beschikking gesteld voor het goede doel! Het goede doel kan een organisatie of instelling zijn die het welzijn van kinderen hoog in het vaandel heeft staan.